Thermowood® – Tepelne upravené drevo z fínskej borovice.

Minimálna životnosť 30 rokov.

Fínska kvalita. Lunawood©.

mm-wood termodrevo

Ponuka

Zabezpečujme predaj a montáž výrobkov z termodreva značky LUNAWOOD®

Možnosti využitia materiálu.

ylabanneri_julkisivu

Náhľad jednotlivých stavebných prvkov. Cenová ponuka.

terasy

Náhľad jednotlivých stavebných prvkov. Cenová ponuka.

sauny

Náhľad jednotlivých stavebných prvkov. Cenová ponuka.

tienace-a-konstrukcne-prvky

Náhľad jednotlivých stavebných prvkov. Cenová ponuka.

FASÁDNE A VONKAJŠIE OBKLADOVÉ PROFILY

UTV
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILUTV 19X117
ROZMER (MM)19X117
DĹŽKA (M)3.0 / 4.2 / 4,5

UTV
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILUTV 19X140
ROZMER (MM)19X140
DĹŽKA (M)3.0 / 4.2 / 4,5
UTS
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILUTS 19X117
ROZMER (MM)19X117
DĹŽKA (M)3.0 / 4.2
PANEL SYSTÉM 19×68 4 PD
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILPANEL S. 19X68
ROZMER (MM)19X68
DĹŽKA (M)4,2
PANEL SYSTÉM 19×117 4 PD
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILPANEL S.19X117
ROZMER (MM)19X117
DĹŽKA (M)4,2
PANEL SYSTÉM 19×185 4 PD
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILPANEL S.19X117
ROZMER (MM)19X185
DĹŽKA (M)4,2
UYL
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILUTS
ROZMER (MM)20X140
DĹŽKA (M)4,2
HSS 28/42 x 42 mm
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILHSS 28/42×42 mm
ROZMER (MM)28/42×42
DĹŽKA (M)3 a 4,2
SSS 26×68 mm
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILSSS 26/48 mm
ROZMER (MM)26/48
DĹŽKA (M)3 a 4,2
SSS 26×92 mm
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILSSS 26/92 mm
ROZMER (MM)26/92
DĹŽKA (M)3 a 4,2
SHP 19×117 mm
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILSHP 19/117 mm
ROZMER (MM)19/117
DĹŽKA (M)3 a 4,2

TERASY A OBKLADY BAZÉNOV

LunaDeck 2 26×92
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILLD 2 26/92 mm
ROZMER (MM)26/92
DĹŽKA (M)3 a 4,2
LunaDeck 2 26×92

bočnými úchytmi

TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILLD 2 26/92 mm
ROZMER (MM)26/92
DĹŽKA (M)3 a 4,2
LunaDeck 2 26×117
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILLD 2 26/117 mm
ROZMER (MM)26/117
DĹŽKA (M)3 a 4,2
LunaDeck 2 26×117

bočnými úchytmi

TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILLD 2 26/117 mm
ROZMER (MM)26/117
DĹŽKA (M)3 a 4,8
Antislip 26×117

bočnými úchytmi

TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILAnt. 26/117 mm
ROZMER (MM)26/117
DĹŽKA (M)3 a 4,2
Antislip 26×140

zadná strana ryhovaná

TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILAnt. 26/140 mm
ROZMER (MM)26/140
DĹŽKA (M)3 a 4,2

SAUNOVE, INTERIEROVE OBKLADY A PODLAHOVÉ PROFILY

STP 15×92
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILSTP 15/92 mm
ROZMER (MM)15/92 mm
DĹŽKA (M)2,1 a 3
Lunapanel 15×92
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILSTP 15/92 mm
ROZMER (MM)15/92 mm
DĹŽKA (M)2,1 a 3
HLL 15×92
TRIEDALUNATHERMO-A
DREVINABOROVICA
PROFILHLL 15/92 mm
ROZMER (MM)15/92 mm
DĹŽKA (M)2,1 a 3

.

Popis materiálov

LUNAWOOD® THERMOWOOD®

Predstavujeme Vám jedinečný produkt svojho druhu, ktorého vznik umožňuje revolučná technológia tepelnej úpravy dreva ThermoWood® . Produkty, spracované touto technológiou, umožňujú úspešné použitie drevených materiálov slabšej dimenzie z tuzemských (Európskych) zdrojov s tým, že ich úžitkové vlastnosti a predĺžená doba životnosti ich stavia na úroveň tropických drevín bez nutnosti likvidácie tropických pralesov a ohrozovania ekologickej rovnováhy a životného prostredia. Nami dodávané a celkom ekologické produkty ThermoWood® sú vyrábané v závode Oy Lunawood Ltd. v meste Lisalmi (stredné Fínsko) a spĺňajú prísne štandardy kvality, ktoré sú kontrolované fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood® (skratka TWA). Vstupný materiál pochádza z trvalo udržateľných obhospodarovaných fínskych lesov (certifikácia PEFC). Prevažne sa jedná o severskú (fínsku) borovicu, pretože severská borovica má oveľa väčšiu hustotu,pevnosť a tvrdosť. Materiál ThermoWood® je schopný minimálne 30 ročnej životnosti, bez povrchového ošetrenia a pri použití v exteriéri.

Tepelná úprava pozitívne mení vnútornú štruktúru a fyzikálne vlastnosti dreva ThermoWood® Tepelne modifikované drevo ThermoWood® je nový druh materiálu s inovovanou vnútornou štruktúrou dreva dosiahnutou tepelnou a vlhkostnou úpravou.Tepelné spracovanie dreva ThermoWood® funguje iba za pomoci tepla a vodnej pary a celý výrobný proces je úplne ekologický. Tepelná úprava pozitívne ovplyvňuje a zlepšuje nielen trvanlivosť, ale aj ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti. ThermoWood® sa vyrába patentovaným spôsobom v ochrannej atmosfére pary v špeciálnych šesťkomorových sušiacich tuneloch pri teplotnom rozmedzí 160 – 215 °C.

Zníženie rovnovážnej vlhkosti, absorpcia vlhkosti a perfektná rozmerová stálosť. Počas tepelnej úpravy je bunečná štruktúra dreva ThermoWood® zmenená tak, že tepelne upravené drevo vykazuje oveľa lepšiu rozmerovú stabilitu než tepelne neupravené totožné drevo v rovnakých klimatických podmienkach. Tento jav je spôsobený hlavne tým, že je pri dreve tepelnou úpravou znížená schopnosť absorpcie vlhkosti až o 50 %. Výsledkom tepelného procesu je rovnovážna vlhkosť 5 – 7 %, hoci sa nachádza v prostredí s výrazne vyššou vlhkosťou. Nedochádza teda u neho k napúčaniu a následnému zosychaniu, ktoré spôsobuje pri neupravenom dreve jeho rýchlu deštrukciu vplyvom rozvláknenia a rozpojenia jeho vnútornej štruktúry. Materiál ThermoWood® je teda rozmerovo a tvarovo stabilný v podmienkach bežne premenlivej vlhkosti s dobrou redukciou všetkých vnútorných napätí a trvalých i dočasných rozmerových a tvarových zmien. Týmito zmenami je myslené následné praskaniealebo tvarové zakrivenie, skrútenie alebo prehnutie. Podľa výsledkov štúdie University of Technology v Helsinkách (táto štúdia je súčasťou certifikátu BRE) je prehnutie pri materiáli ThermoWood® znížené až o 90 % oproti totožnému tepelne neošetrenému materiálu. Táto štúdia bola jedným z podkladov pre vydanie britského certifikátu BRE, v ktorom je stanovené, že materiál ThermoWood® je schopný minimálnej životnosti 30 rokov.

Absencia nežiadúcich látok a zvýšená biologická odolnosť.
Pri tepelnom procese dochádza k odstráneniu (vytesneniu) všetkej živice, vylúhovateľných biologických látok a hlavne k rozkladu celulózy, lignínu a hemicelulózy (reťazcov cukrov). Vzhľadom k absencii týchto zložiek je ThermoWood® niekedy nazývaný ako „mŕtve“ drevo. Pri tepelne upravenom dreve ThermoWood® tiež vďaka tejto skutočnosti dochádza k zlepšeniu tepelne izolačných vlastností dreva a tiež ku zníženiu tepelnej vodivosti dreva, a to zhruba o 20 – 25 %. Na slnku preto tepelne upravené drevo nepáli do nôh a môže byť použité na sedacie plochy v saunách a parných kúpeľoch. Materiál ThermoWood® patrí do 2. triedy biologickej odolnosti (certifikácia KOMO), čo predstavuje veľmi vysokú odolnosť voči hnilobe. Vďaka úplnej absencii výživných látok je schopný ThermoWood® odolávať všetkým drevokazným škodcom a hubám. V dôsledku všetkých týchto zmien je možné jeho bezproblémové použitie ako v exteriéri, tak v interiéri a v prevádzkach s vysokou teplotou a extrémnou vlhkosťou.

Atraktívny vzhľad tepelne upraveného dreva ThermoWood®
Podľa dĺžky a intenzity tepelného ošetrenia dochádza pri dreve ThermoWood® k zmenám jeho farby. Tepelne modifikované drevo ThermoWood® získava až tmavohnedý karamelový odtieň v celom svojom priereze. S odstupom životnosti povrch materiálu ThermoWood® zošedne (získa patinu) a začne drobne praskať. Tomuto prirodzenému procesu stárnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Pokiaľ chcete udržať jeho pekný karamelový vzhľad, opatrite výrobky z materiálu ThermoWood® nami odporúčanou povrchovou úpravou (ošetrujúce prostriedky OWATROL). Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať koncovým plochám (čelám).

Aplikácia materiálu ThermoWood® bez povrchovej úpravy.
Pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, nevznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny. V prípade, že príjmete tieto prirodzené vlastnosti materiálu ThermoWood®, nemusíte ho ošetrovať žiadnými ochrannými prostriedkami. Jeho minimálna 30 ročná životnosť pri použití v exteriéri sa tak nijako zásadne nezníži a ide iba o zmenu mikroskopickej povrchovej vrstvy, spôsobenú vplyvom UV žiarenia a poveternostných podmienok. Vďaka tepelnej úprave v celom priereze dreva navyše môžete atraktívny vzhľad obnoviť za pomoci nami dodávaných a vyskúšaných odstraňovačov drevnej šedi (prostriedok OWATROL – NET-TROL) neobmedzene často. Viac sa o farebných zmenách materiálu ThermoWood® dočítate ďalej v tomto katalógu na strane venovanej tejto problematike.

Vysoká životnosť tepelne upraveného dreva ThermoWood®
Vďaka zmene svojich fyzikálnych vlastností a vnútornej štruktúry je materiál ThermoWood® schopný minimálne 30 ročnej životnosti bez nutnosti povrchovej údržby, čo je doložené certifikátom KOMO holandskej spoločnosti SKH a britským certifikátom BRE.

Univerzálne použitie materiálu ThermoWood®
Tepelne upravené drevo ThermoWood® je určené k všestrannému použitiu ako v exteriéri, tak aj v extrémne vlhkom interiérovom prostredí. Profily ThermoWood® sa bežne používajú na exteriérové obklady a opláštenia stien budov, terasové a bazénové rošty, materiál pre výrobu záhradného nábytku a ďalej na všetky exteriérové konštrukcie. V interiéroch sa profily ThermoWood® využívajú ako obklady vnútorných stien a stropov sáun, na výrobu saunového nábytku, vybavenia a zázemia wellness centier, parných kúpeľov a tiež vnútorných bazénov.

Výrobný proces materiálu ThermoWood®

Materiál ThermoWood® je schopný minimálne 30 ročnej životnosti, bez povrchového ošetrenia a pri použití v exteriéri. Ponúkame Vám skvelé vlastnosti tohto unikátneho tepelne upraveného dreva z fínskej borovice, ktoré Vám prináša bezstarostné riešenie na celý život.ThermoWood® sa vyrába tepelným spracovaním (v teplotnom rozmedzí 160 až 215°C), pri ktorom dochádza k zmene vnútornej štruktúry, fyzikálnych a mechanických vlastností dreva. Tento tepelný proces zahŕňa zahriatie dreva na hodnoty presahujúce teplotu jeho samovoľného vznietenia pomocou vodnej pary, ktorá má pri tomto procese zároveň ochrannú funkciu. Tepelné spracovanie môže byť použité pre úpravu vlastností dreva na základe potrieb predpokladaného účelu použitia. Odlišné teploty, odlišná doba spracovania a odlišné techniky sušenia prepožičiavajú ošetrenému drevu rôzne výsledné vlastnosti, ktoré sú tepelným procesom pozitívne zmenené. Ide o rozmerovú a tvarovú stálosť, tepelnú vodivosť, odolnosť proti hnilobe, drevokazným škodcom a flexibilitu dreva pri úprave do rôznych tvarov a foriem. Celý výrobný proces je úplne ekologický a využíva len teplo a vodnú paru bez pridania akýchkoľvek chemických prostriedkov.

Celé tepelné spracovanie dreva – od sušenia po konečné zvlhčenie – bolo integrované tak, aby tvorilo jeden flexibilný a súvislý reťazec udalostí. Výrobné zariadenie predstavuje dlhý tunel so šiestimi oddelenými komorami, do ktorých sa po koľajišti dopravuje vopred prebrané a preložené surové rezivo. Toto rezivo postupuje ďalej tunelom a v každej komore prebiehajú rôzne fázy tepelného spracovania. Samotný proces tepelného spracovania trvá zhruba 36 hodín a je možné ho rozdeliť do troch hlavných fáz:

Prvá fáza: V prvých troch komorách prebieha vysokoteplotné sušenie pomocou pary, kedy sa drevo prudko zahreje na 100 °C a následne je teplota pozvoľna zvyšovaná až na 130 °C. Tento proces spotrebuje najviac času z celého procesu tepelnej úpravy. Počas tejto fázy je vlhkosť znížená takmer až na nulu.Doba sušiacej fázy závisí na počiatočnej vlhkosti dreva, drevine a hrúbke reziva. Počas tohto sušenia sa voľná voda uvoľňuje v dôsledku rozdielu povrchového napätia a tlaku pary.

Druhá fáza: Vo štvrtej komore dochádza k samotnému tepelnému spracovaniu, ktoré sa vykonáva v uzavretých komorách, v ktorých je teplota zvyšovaná na 185 – 215 °C v závislosti na stupni tepelnej úpravy (Thermo-S alebo Thermo-D). Pri dosiahnutí požadovanej teploty je táto teplota udržiavaná po dobu 2 – 3 hodín.

Tretia fáza: Para je používaná počas sušenia aj tepelného spracovania ako ochrana. Ochranná parná hmlovina chráni drevo pred vznietením a ovplyvňuje chemické zmeny, ku ktorým dochádza v dreve. Posledné dve komory slúžia ku konečnej normalizácii. Drevo je po tepelnom ošetrení kontrolovane ochladzované. Zvláštna starostlivosť musí byť v tejto fáze venovaná vysokému teplotnému rozdielu medzi drevom a vonkajším vzduchom, ktorý môže spôsobiť trhliny. Okrem toho musí byť drevo znovu vlhčené, aby malo vhodnú vlhkosť pred konečným použitím. Konečná vlhkosť dreva má podstatný vplyv na jeho pracovné vlastnosti – je obtiažne pracovať s drevom, ktoré je príliš suché. Po finálnej úprave by mala byť konečná vlhkosť dreva 5 – 7 %. V závislosti na stupni tepelného ošetrenia a rezive trvá fáza konečnej normalizácie 5 – 15 hodín. Ďalším krokom je stabilizácia po tepelnom spracovaní, ktorá pokračuje ďalej v teplých zastrešených priestoroch pod tlakom po dobu ďalších 24 až 48 hodín pred vykonaním finálneho opracovania hobľovaním do požadovaného typu profilu. Po hobľovaní prebieha ďalej roztriedenie podľa triedy akosti a následné zabalenie do transportného balenia.

Klasifikácia tepelných úprav ThermoWood

Vo Fínsku sa uplatňuje spoločná klasifikácia členských firiem vyrábajúcich ThermoWood® združených vo fínskej Asociácii výrobcov ThermoWood® (TWA), ktorá zahŕňa dve hlavné kategórie nazvané Thermo-S (Stability = Stabilita) a Thermo-D (Durability = Odolnosť). Podľa týchto kategórií sú v rámci výroby tohto materiálu označené produkty LunaThermo-S a LunaThermo-D. Drevo označené LunaThermo-S spadáv rámci biologickej odolnosti (odolnosti proti hnilobe) do kategórie 3, definovanej v norme EN 113. Obdobne drevo označené LunaThermo-D patrí do kategórie biologickej odolnosti 2, čo znamená dobrú odolnosť proti hnilobe. Podľa druhu kategórie sa určuje, k akému účelu smie byť tepelne upravené drevo použité. Toto rozdelenie je záväzné a nie je povolené materiály zamieňať (povolené je iba používanie materiálu upraveného v kategórii Thermo-D v interiéri).

Prehľad certifikácie a systém riadenia kvality
Na výrobný proces, ktorý je úplne ekologický a využíva len teplo a vodnú paru, dohliada fínska Asociácia výrobcov ThermoWood® (TWA) a miestne certifikačné autority, ako sú INSPECTA a Finotrol Oy. Vstupný materiál pre výrobu ThermoWood® pochádza z trvale obhospodarovaných fínskych lesov a je certifikovaný PEFC certifikátom. Materiál ThermoWood® bol testovaný holandskou spoločnosťou SKH a certifikátom KOMO je doložená jeho 2. trieda biologickej odolnosti, čo je špecifikované ako veľmi dobrá biologická odolnosť. Na základe stanovenej biologickej triedy 2 a doloženej štúdie fínskej University of Technology v Helsinkách o zrýchlenom zvetrávaní a zníženom priečnom priehybe bola britským nezávislým laboratóriom BRE (Building Research Establishment) stanovená materiálu ThermoWood® minimálna životnosť 30 rokov pri použití v exteriéri, bez nutnosti aplikácie povrchového ošetrenia.